Công cụ dụng cụ trong xây dựng (CCDC)

0915.003.050